VERBODEN EN AAN BEPERKINGEN ONDERWORPEN
MATERIALEN / OBJECTEN

Wij zijn ons ervan bewust dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers en naar het milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en accepteren bepaalde producten/materialen alleen in een bepaalde vorm en van geautoriseerde verkopers.

VERBODEN ITEMS

De volgende materialen nemen wij niet in, omdat zij het eigendom blijven van de eerste eigenaar:

  • Boodschappenmandjes
  • Boodschappenwagentjes
  • Bierfusten en -vaten, tenzij via geautoriseerde routes
  • Afgesloten cilinders

De volgende materialen zijn verboden en nemen wij op geen enkele werf in:

  • Lithium-Ion batterijen
  • Asbest
  • Radioactieve materialen of containers
  • PCBs (polychlorinated biphenyls)
  • CFKs (chloorfluorkoolwaterstoffen)
  • Patroonhulzen of ander explosief materiaal

GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN OF GASSEN

Wij accepteren geen chemicaliën en gesloten (gas)flessen. Flessen met gevarensymbolen worden slechts geaccepteerd wanneer zij leeg, geopend en gereinigd zijn.

PATROONHULZEN

‘Live’ patronen en elk ander explosief materiaal wordt niet geaccepteerd. Patroonhulzen dienen separaat en schoon te worden aangeboden.

KOEL- EN VRIESKASTEN

Nemen wij niet in.

TELEVISIES / COMPUTERS

Nemen wij niet in.

ACCU’S

Dienen separaat aangeboden te worden.

TANKS

Tanks moeten als schoon gecertificeerd zijn en geschikt om te worden verwerkt – en kunnen alleen met toestemming van de werf manager geaccepteerd worden.

VATEN

Vaten moeten schoon/niet vervuild zijn.